Bytte av skole innen kommunen

Det er bostedsadresse som avgjør hvilken skole eleven hører til.  Ved bytte av skole innen for kommunen har vi lokale retningslinjer som gjelder.

Lokale retningslinjer i Hustadvika:

  • Søknader om skifte av skole skal som hovedregel innvilges dersom skolen har kapasitet, og dersom det ikke medfører ekstra klassedeling eller språkdeling.
     
  • Dersom skolebyttet har bakgrunn i retten til tilpasset opplæring og/eller rett til godt psykososialt miljø, dekker Hustadvika kommune utgifter til skoleskyss.
     
  • Dersom søknaden skyldes praktiske forhold, f.eks hente-/bringeproblematikk eller ønske om å opprettholde kontakten med andre venner, må foreldrene dekke utgifter til skoleskyss.
     

Hvordan søker jeg om å bytte skole innen kommunen?

Klikk på denne lenken for å søke om skolebytte. Søknadene vil behandles fortløpende.
 

Hvilke skoler kan jeg bytte til?

Her finner du en oversikt over hvilke skoler vi har i Hustadvika.

 

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen