Valgresultat 2019

 

Valgresultatene i Hustadvika og ellers i landet finner du på valgresultat.no sine nettsider.

Kommunestyret i Hustadvika kommune består av 37 representanter. Disse fordeler seg slik pr parti:

Representantfordeling pr parti kommunestyret 2019-2023
Parti Antall
Senterpartiet 16
Arbeiderpartiet 7
Høyre 5
Fremskrittspartiet 4
Kristelig Folkeparti 2
Miljøpartiet De Grønne 1
Venstre 1
SV- Sosialistisk Venstreparti 1

 

Her er en oversikt over hvem som er valgt inn fra de ulike partiene:

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Arbeiderpartiet

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Arbeiderpartiet
Medlem Varamedlem
Jan Arve Dyrnes Rune Kleppen
Arne Birger Silnes Per Bjørn Hokstad
Kjell-Åge Dyrnes Birger Laugsand
Jarle Ugelstad Klavenes Bjørn Ståle Sildnes
Edith Øyen Risvik Bjørn Olav Kleppen
Tone I. K. Rånes Helge Roar Åndal
Hans Bjarne Tennøy Wiggo Kanck

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Fremskrittspartiet

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Fremskrittspartiet
Medlem Varamedlem
Johnny Varhol Mali Emelie Langnes Bolli
Inger Lise Nerland Skogstad Heidi Greff Dyrhaug
Ola Kallmyr Sigmund Rødal
Raymond Årsbog Per Karstein Silseth
Jarl Inge Haukås
Kolbjørn Lie