Valgstyret

Folkevalgt organ som velges av kommunestyret og som har ansvar for gjennomføringen av valg i kommunen. Mange av valgstyrets oppgaver blir gjerne delegert til valgansvarlig i kommunen.


Møter i valgstyret


Her finner du møtepapir for møtene i valgstyret