Spørrehalvtimen i kommunestyret

Kommunestyremøtene i Hustadvika kommune har i starten av møtet en spørsmålsdel hvor både politikere og innbyggere kan stille spørsmål til kommunestyret. 

Åpen spørrehalvtime i kommunestyret - innbyggerspørsmål

Dersom du ønsker å stille spørsmål til kommunestyret kan du lese retningslinjene og sende inn det spørsmålet du ønsker svar på via skjemaet lengre ned på siden. 

 

Her finner du retningslinjene for spørrehalvtimen: 

 • Spørsmål fra kommunestyrets medlemmer og ungdomsrådet skal rettes til ordfører, med kopi til  kommunedirektør minst 5 virkedager før møte.
   
 • Alle innbyggere i kommunen kan stille spørsmål om saker som opptar dem. 
  • Spørsmål som ønskes besvart direkte i møtet må rettes til ordføreren minst 5 virkedager før selve kommunestyremøtet. 
  • Spørsmål fra innbyggere som rettes direkte i møtet og som må undersøkes nærmere, får skriftlig svar på sine spørsmål per brev. 
  • Spørsmålene skal i hovedsak være muntlige fremsatt av spørsmålsstilleren. Men ordfører kan også lese opp stilte spørsmål. Dette avklares på forhånd ved forhåndsinnmeldte spørsmål. 
  • Spørsmålene må gjelde kommunale forhold. De må være av allmenn interesse for innbyggerne i kommunen. Personlige saker, saker under ordinær klagebehandling og saker som er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp. 
  • Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjene er det ordføreren som har avgjørende myndighet.

    - Spørsmål besvares i begynnelsen av møtet.

    - Interpellasjoner besvares i slutten av møtet.

 

Send inn spørsmål til spørrehalvtimen

Du kan sende inn spørsmål gjennom skjema under. 

Send inn spørsmål via skjema her

 

Her ser du hvilke tidspunkt kommunestyret har møte.

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02