Krev at kommunestyret tar opp ei sak du brenner for

Et innbyggerforslag gir kommunen sine innbyggere mulighet til å få kommunestyret til å behandle politiske saker de er opptatt av.

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget og skal som hovedregel behandle saken senest seks måneder etter at den har fått nok underskrifter. 

Rettighetene om innbyggerforslag er hjemlet i kommuneloven § 12-1.

Saken kan avvises dersom den ikke faller inn under kommunens myndighets-område eller har vært fremmet med samme innhold i valgperioden. Dette gjelder om saken har vært fremmet som innbyggerforslag eller behandlet av kommunestyret på annet vis. 
 

Slik sender du inn et innbyggerforslag:

  • Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang. Den samme saken kan altså ikke behandles flere ganger i samme periode.

  • Skaff minst 300 underskrifter eller underskrifter fra to prosent av innbyggerne i kommunen. 

  • Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter. 

  • Når du har fått nok underskrifter sender du underskriftslistene sammen med forslaget til Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. Eller til epostadresse: postmottak@hustadvika.kommune.no

 

Les mer om innbyggerforslag