Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, og bidra til å gi funksjonshemmede en bedre hverdag.

​Hva skal rådet sørge for?

  • At synspunktene og behovene til personer med nedsatt funksjonsevne blir tatt hensyn til i kommuner og fylkeskommuner.
  • En organisert og strukturert medvirkning i saker som har stor betydning for personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

Rådets oppgaver

  • Være rådgivende ovenfor fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner
  • Drøfte saker av betydning for personer med nedsatt funksjonsevne

 

Når og hvor er det møte i rådet?

Møtene finner sted ved Hustadvika rådhus. 
Møtene starter vanligvis klokken 13.00. Møtetidspunkt kan endres. Eksakt møtetidspunkt kommer frem av møteinnkallingen som sendes ut i forkant av møtet. 

Møteplan


Møtepapir

Møteinnkalling blir sendt ut til alle medlemmene og varamedlemmene, og publisert offentlig senest 10 dager før møtedagen.  Protokollen blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer etter signering, og publiseres til offentligheten.

Møteinnkallinger og møteprotokoller

 

Medlemmer i Hustadvika kommune i perioden 2019-2023

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 - 2023
Medlem Rolle Personlig varameldem
Anne Jorunn Vågen Leder Kari Nergård
Heidi Anita Tornes Nestleder Audny Langnes
Ingrid Naas Rødseth Tove Lovise Kroknes
Ole Helge Nerland Anton Vågen
Ronny Svenøy Ola Kallmyr
Kai Corneliussen Ole Arne Sætervik

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100