Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring

Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring har 9 medlemmer og trådte i kraft 26.09.2019.

Leder: Svein Lodve Sandblåst (SP)
Nestleder: Øystein Settem Wold (MDG)

Når og hvor er er det møte? 

Møtetidspunkt og møtested kommer frem på forsiden av møteinnkallingen. 

Møtekalender politiske utvalg
 

Møtepapir

Møteinnkalling blir sendt ut til alle medlemmene og varamedlemmene, og publisert offentlig senest 10 dager før møtedagen.  Protokollen blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer etter signering, og publiseres til offentligheten.

Møteinnkallinger og møteprotokoller

 

Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring i Hustadvika

Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring i Hustadvika
Medlem Varamedlem
Partigruppe SP/KRF/SV/MDG
Leder, Svein L. Sandblåst (SP) Odd Gøran Lyngstad (SP)
Nestleder, Øystein Settem Wold (MDG) Ingrid Dyrhaug (SV)
Nils Christian Harnes (KRF) Øyvind Holden (MDG)
Synnøve Valle (SP) Marie Olise Austad (SP)
Emelie Mathilde Langnes Holden (SP) Per Ståle Tornes (KRF)
Øyvind Valle (SP)
Partigruppe AP/H/V
Arne Birger Silnes (AP) Hans Bjarne Tennøy (AP)
Oddbjørg H. Nesheim (AP) Paul Gunder Groven (V)
Iver Kjørsvik (H) Edith Øyen Risvik (AP)
Eli Sildnes (H)
FRP
Raymond Årsbog Johnny Varhol
Gunn Geshe
Malin Varhol