Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring

Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring har 7 medlemmer i perioden 2023-2027.

Leder: Johnny Varhol (Frp)
Nestleder: Rune Kvammen (Sp)

Når og hvor er er det møte? 

Møtetidspunkt og møtested kommer frem på forsiden av møteinnkallingen. 

Møtekalender politiske utvalg
 

Møtepapir

Møteinnkalling blir sendt ut til alle medlemmene og varamedlemmene, og publisert offentlig senest 10 dager før møtedagen.  Protokollen blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer etter signering, og publiseres til offentligheten.

Møteinnkallinger og møteprotokoller

 

Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring i Hustadvika 2023-2027

Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring i Hustadvika 2023-2027
Medlem Varamedlem
Partigruppe FRP/SP/INP/KRF/V:
Johnny Varhol (Frp), leder Leif Ronny Inderberg (Frp)
Rune Kvammen (Sp), nestleder Ida Reistad Eidem (Sp)
Mary Synnøve Langnes (INP) Per Ståle Tornes (Krf)
Mali E Langnes Bolli (Frp) Pål-Jørgen Løvik (INP)
Marita E Søholt (Frp)
Malene Haukås (INP)
Partigruppe AP/H/SV
Frode Lillebakk (H) Hans Bjarne Tennøy (Ap)
Rune Kleppen (Ap) Geir Inge Solheim (H)
Linda Erikli (H) Gunnhild O Dyrhaug (SV)
Cecilia Løvstrøm (H)