Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg

Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg i Hustadvika kommune har 9 medlemmer og trådte i kraft 26.09.2019

Leder: Laila Nøsen (SV)
Nestleder: Rune Strand (SP)

Når og hvor er er det møte? 

Møtetidspunkt og møtested kommer frem på forsiden av møteinnkallingen. 

Møtekalender politiske utvalg
 

Møtepapir

Møteinnkalling blir sendt ut til alle medlemmene og varamedlemmene, og publisert offentlig senest 10 dager før møtedagen.  Protokollen blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer etter signering, og publiseres til offentligheten.

Møteinnkallinger og møteprotokoller

 

 

Medlemmer

Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg i Hustadvika

Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg i Hustadvika
Medlem Varamedlem
Partigruppe SP/KRF/SV/MDG
Laila Nøsen (SV) Per Ståle Tornes (KRF)
Rune Strand (SP) Mona Iversen (SP)
Torstein Rønning (SP) Liv Anne Holmen (SV)
Elin Iversen Sandvik (SP) Valborg E S Hagerup-Jenssen (SP)
Ronald Cato Slemmen (SP) Else Marie Husveg Huanca (KRF)
Ann Margrethe Halaas (SP)
Kjell Johan Berget (SP)
Partigruppe AP/H/V
Edith Øyen Risvik (AP) Jan Ove Breivik (H)
Tone Rånes Kristiansen (AP) Bjørn Olav Kleppen (AP)
Sverre Hovland (H) Borghild Drejer (V)
Laila Stranden (H)
FRP
Inger Lise Nerland Skogstad Ola Kallmyr
Sigmund Rødal
Aase Merethe Lindstad

Kontaktinformasjon

Trude Dahle Stavik
Startlån
E-post
Telefon 99 28 92 12