Hustadvika formannskap 2019- 2023

Formannskapet i Hustadvika kommune har 9 medlemmer og trådte i kraft 26.09.2019.

Når og hvor er det formannskapsmøte?

Møtene finner sted ved Hustadvika rådhus. 
Møtene starter vanligvis klokken 13.00. Møtetidspunkt kan endres. Eksakt møtetidspunkt kommer frem av møteinnkallingen som sendes ut i forkant av møtet. 

Møteplan formannskapet 2020:

 • 30. januar 
 • 27. februar
 • 12. mars
 • 16. april
 • 30. april
 • 28. mai
 • 3. september
 • 1. oktober
 • 5. november
 • 19. november
 • 26. november 
 • 3. desember


Møtepapir

Møteinnkalling blir sendt ut til alle medlemmene og varamedlemmene, og publisert offentlig senest 10 dager før møtedagen.  Protokollen blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer etter signering, og publiseres til offentligheten.

Møteinnkallinger og møteprotokoller

 

Formannskapsrepresentanter

Representanter i Formannskapet i Hustadvika
Medlem Varamedlem
Partigruppe SP/KRF/SV/MDG
Tove Henøen (SP), ordfører Lisbeth Valle (SP)
Tom Grunde Malme (KRF), varaordfører Odd Magne Bolli (SP)
Laila Nøsen (SV) Øystein Settem Wold (MDG)
Birgit Dyrhaug (SP) Nils Christian Harnes (KRF)
Kjell Johan Berget (SP) Erling Hustad (SP)
Svein Lodve Sandblåst (SP)
Eldrid Mordal Sollid (SP)
Partigruppe AP/H/V
Jan Arve Dyrnes (AP) Atle Hammerbukt (V)
Malin Kleppen (AP) Arne Birger Silnes (AP)
Eli Sildnes (H) Jan Ove Breivik (H)
Edith Øyen Risvik (AP)
FRP
Johnny Varhol Inger Lise Nerland Skogstad
Ola Kallmyr

Kontaktinformasjon

Tove Henøen
Ordfører
E-post
Mobil 926 89 727
Tom Grunde Malme
Varaordfører Hustadvika
E-post
Telefon 929 94 373
Gunn Kristin Moen Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Mobil 941 34 202