Hustadvika formannskap 2019- 2023

Formannskapet i Hustadvika kommune har 9 medlemmer og trådte i kraft 26.09.2019.

Når og hvor er det formannskapsmøte?

Møtene finner sted ved Hustadvika rådhus. 
Møtene starter vanligvis klokken 13.00. Møtetidspunkt kan endres. Eksakt møtetidspunkt kommer frem av møteinnkallingen som sendes ut i forkant av møtet. 

Møteplan formannskapet
 

Møtepapir

Møteinnkalling blir sendt ut til alle medlemmene og varamedlemmene, og publisert offentlig senest 10 dager før møtedagen.  Protokollen blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer etter signering, og publiseres til offentligheten.

Møteinnkallinger og møteprotokoller

 

Formannskapsrepresentanter

Representanter i Formannskapet i Hustadvika

Representanter i Formannskapet i Hustadvika
Medlem Varamedlem
Partigruppe SP/KRF/SV/MDG Odd Magne Bolli (SP)
Tove Henøen (SP), ordfører Øystein Settem Wold (MDG)
Tom Grunde Malme (KRF), varaordfører Nils Christian Harnes (KRF)
Laila Nøsen (SV) Erling Hustad (SP)
Birgit Dyrhaug (SP) Svein Lodve Sandblåst (SP)
Kjell Johan Berget (SP) Eldrid Mordal Sollid (SP)
Partigruppe AP/H/V
Jan Arve Dyrnes (AP) Atle Hammerbukt (V)
Tone I. K. Rånes (AP) Arne Birger Silnes (AP)
Eli Sildnes (H) Jan Ove Breivik (H)
Edith Øyen Risvik (AP)
FRP
Johnny Varhol Inger Lise Nerland Skogstad
Ola Kallmyr

Kontaktinformasjon

Tove Henøen
Ordfører
E-post
Telefon 92 68 97 27
Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02