Ordfører og varaordfører

Tove Henøen er ordfører i Hustadvika kommune i perioden 2019 - 2023. Hun representerer Senterpartiet. Ordføreren kan du møte hver dag på rådhuset i Elnesvågen. Ring på forhånd for å gjøre avtale om møtetid.

Ordføreren har i følge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskapet og kommunestyret. Hun har møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men har bare stemme- og forslagsrett der hun er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og skriver under på kommunen sine vegne (om ikke myndighet er delegert til andre).

Ordføreren har kontoret sitt i tredje etasje i kommunehuset i Elnesvågen.


Varaordfører

Varaordfører i Hustadvika kommune 2019-2023 er Tom Grunde Malme som representerer Kristelig Folkeparti.Han startet som varaordfører i den nye kommunen fra 26.09.2019. Varaordfører Malme har permisjon i perioden 01.09.2022 - 09.12.2022. Under hans permisjonsperiode er Kjell J. Berget settevaraordfører. 

Varaordføreren leder formannskapet og kommunestyret i ordføreren sitt fravær.

Varaordføreren har ikke fast kontortid ved kommunehuset. 

Kontaktinformasjon

Tove Henøen
Ordfører
E-post
Telefon 92 68 97 27

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen