Ordfører og varaordfører

Nils Christian Harnes er ordfører i Hustadvika kommune i perioden 2023-2027. Han representerer KRF. Ordføreren kan du møte hver dag på rådhuset i Elnesvågen. Ring på forhånd for å gjøre avtale om møtetid.

Ordføreren har i følge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskapet og kommunestyret. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men har bare stemme- og forslagsrett der han er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og skriver under på kommunen sine vegne (om ikke myndighet er delegert til andre).

Ordføreren har kontoret sitt i tredje etasje i kommunehuset i Elnesvågen.


Varaordfører

Varaordfører i Hustadvika kommune 2023-2027 er Kjell Johan Berget som representerer Senterpartiet. 

Varaordføreren leder formannskapet og kommunestyret i ordføreren sitt fravær.

Varaordføreren har ikke fast kontortid ved kommunehuset. 

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Nils Christian Harnes
Ordfører
E-post
Telefon 91 10 91 56

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen