Folkevalgtprogram

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS har utarbeidet informasjon, hefter med mer, som kan være nyttig og lærerikt i din oppgave som folkevalgt. 


KS - For deg som folkevalgt

Som folkevalgt har du mange roller og det er mange hensyn å ivareta.
KS har samlet informasjon som kan være særlig relevant for deg:

Tilbud til nye folkevalgte - KS

Hefter for folkevalgte - KS

Her finner du boka Tillit - KS