Klage på vegnavn

Vegnavnet er politisk vedtatt og etter stadnamnlova er det bare skrivemåten av adressenavnet som kan påklages og ikke selve navnevalget.

Klage på skrivemåte

Statens Kartverk vedtar skrivemåten av gardsnavn, bruksnavn, seternavn, naturnavn, navn på statlige anlegg og liknende.

Kommunen vedtar skrivemåten av offisiell adresse og navn på tettsted, grender, veger, torg, boligfelt, anlegg og liknende.

De som har adgang til å klage er lokale organisasjoner med tilknytning til navnet, offentlige organ eller virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. 

Klager skal stiles til: Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo
men skal sendes til Fræna Kommune elektronisk, post eller ved oppmøte.

Feil i kartet

Om det er en direkte feil kan dette meldes fra ved å bruke "Rett i kartet" eller ved henvendelse til geodata avdelingen elektronisk (under), post eller ved oppmøte.

 

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen