Innsyn i arealplaner - søk i kartet

Arealplaner.no er et planregister som gir innsyn i hvordan arealene i Hustadvika kan benyttes. Her kan du finne informasjon om alle våre gjeldende arealplaner, samt planer som er under arbeid. 

Her finner du planregisteret: Arealplaner.no

  • Du kan søke på adresse eller gårds- og bruksnummer i søkefeltet under fanen EIENDOM/ADRESSE for å finne en plan. Under fanen PLAN-NAVN/ID kan du søke på plannavn eller plannummer.
  • Du kan også gå direkte inn via kart for å se hvilke planer som gjelder for det aktuelle området (se mer informasjon under)
  • Når du har søkt opp en plan vil du få tilgang til planbestemmelser, plandokumenter og dispensasjoner.
  • Eldre, skannede reguleringsplaner er ikke eksakte og kan være noe forskjøvet i forhold til grunnkartet.

Søk i kartet! 

  • Ved å gå inn via kartet får en opp arealplanene for hele kommunen.
  • Trykk i kartet for å få listet opp arealplaner for et område.
  • Velg «se detaljer» for mer informasjon og bestemmelser til en plan.