Kjøpe tilleggsareal fra kommunen

Dersom du ønsker å kjøpe tilleggsareal til tomten din av kommunen, ønsker vi at du tar kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

Kjøp av tilleggsareal fra kommunen

Legg gjerne med en kartskisse der du markerer området du ønsker å kjøpe. Vi vurderer hver enkelt henvendelse for seg.

Dersom arealet du ønsker å kjøpe er uregulert, skal prisen pr kvadratmeter reflektere prisnivået i området.

Salgspris på regulert grunn er opprinnelig fastsatt kvadratmeterpris i de nyere feltene. I de eldre feltene er kvadratmeterprisen 150 kr.  

Ved kjøp av tilleggsareal vil kostnaden for arealoverføring og oppmåling komme i tillegg til kvadratmeterprisen.

I særskilte tilfeller innhenter kommunen takst på eiendommen og da blir denne utgangspunkt for vårt prisforlangende. 

Kontaktinformasjon

Hans Martin Bull Iversen
Konst enhetsleder bygg og eiendom/prosjektleder
E-post
Telefon 98 87 58 38

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen