Send byggesøknaden elektronisk

Nå kan du sende inn byggesøknad til Hustadvika kommune fra din egen sofa!

Bruk av den digitale løsningen vil forenkle søknadsprosessen både for deg som innbyggere og for de som skal behandle søknaden.

Ved bruk av tjenesten eDialog kan du sende byggesøknaden til kommunen digitalt. Tjenesten er sikker og du må du logge på ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID, med mer).

Link til eDialog finner du her.

Når du har logget deg inn kan du laste opp dokumentene du vil sende til byggesaksavdelinga, for eksempel søknadsskjema, kart og tegninger. Dokumentene må være i PDF-format og søknadskjema i PDF som kan brukes finner du her. Innsendt post kommer rett inn i kommunens sakssystem. Innloggingen via ID-porten fører også til at kommunen får en sikker identifikasjon på hvem som er avsender.

Kommunen tar fremdeles mot byggesøknader på papir, men vi håper at flest mulig vil benytte seg av den digitale løsningen for innsending av søknader.

Digitalt nabovarsel

Det er også mulig å sende nabovarsel digitalt. Det er flere eksterne aktører som tilbyr denne tjenesten. Her kan du lett finne naboene som skal varsles, lage nabovarselet og sende varselet direkte til naboene i Altinn. Du får kvittering i Altinn når naboene er varslet og eventuelle merknader fra naboer kommer i meldingsboksen i Altinn. Kopi av nabovarsel og kvittering kan enkelt sendes kommunen via eDialog.

Digitalt nabovarsel er enklere, raskere og billigere enn for eksempel nabovarsel gjennom rekommandert brevsending.

Nyttige tips

På hjemmesiden vår finner du mye god informasjon om hva du må ta hensyn til når du skal utforme en byggesøknad. Vi vil også anbefale nettsiden til Direktoratet for Byggkvalitet. Her kan du blant annet finne en veiviser som trinn for trinn hjelper deg å avklare om det bygget du vil oppføre er søknadspliktig eller ikke. Det finnes også en veiviser som gir svar på hvor stort du kan bygge på eiendommen din (tillatt grad av utnyttelse). Du kan også finne søknadsskjema på denne nettsiden.

Byggesaksavdelinga gir også gjerne veiledning både før en søknad er innlevert og underveis i prosessen. Vi vil anbefale dere som ønsker bistand fra byggesaksavdelinga om å ringe på forhånd og avtale et møte med en saksbehandler. Da er du sikker på å få treffe noen som er forberedt på å gi deg best mulig veiledning når du møter opp.

Er du profesjonell søker?

Det finnes nå nye, digitale løsninger for byggesøknader som gjør det enklere å levere komplette søknader som gir raskere saksbehandling.

Søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper, som blant annet arkitekter og rørleggere, og gjør det enklere å gjøre ting riktig nå man lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres opp mot regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett. Søknadene kan dermed behandles raskere i kommunen.

Alle løsningene er betalingsløsninger med ulike prismodeller. Løsningene er presentert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet: dibk.no/tjenestene.

Nyttige nettsider:

www.dibk.no (Direktoratet for Byggkvalitet)

www.e-torg.no (Digitalt nabovarsel)

www.ambita.com (Digitalt nabovarsel)