Støttemur, terrengendring og drenering

Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være av forskjellige typer materiale, som stein, metall eller tre, og brukes ofte til å forbedre utearealene på eiendommen.

Du trenger ikke å søke dersom

du setter opp en støttemur med

 • høyde inntil 1,0 meter, minst 1 meter fra nabogrensen.
 • høyde inntil 1,5 meter, minst 4 meter fra nabogrensen.

Muren må bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert veg. Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt.

Du må avklare om muren berører utvendige lendingsanlegg ved å ta kontakt med Kommunalteknikk.

 

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom

 • terrengendringen medfører endringer som er større enn de som er nevnt over.

 

Terrengendring

Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget.

Du trenger ikke å søke dersom

 • terrengendringen ikke fører til større avvik fra opprinnelig terrengnivå på
  • mer enn 3,0 meter i spredt bebygde strøk
  • mer enn 1,5 meter i tettbebygde strøk
  • mer enn 0,5 meter på eiendom for rekke- og kjedehus og liknende
    
 • fyllingsfoten skal stå minst 1 meter fra nabogrensen
   
 • fyllingstopper som er
  • under 1 meter høy skal plasseres minst 2,5 meter fra nabogrensen
  • mellom 1 og 1,5 meter høy skal plasseres minst 4 meter fra nabogrensen

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom

 • terrengendringene medfører endringer som er større enn de som er nevnt over.

 

Drenering

Drenering er å lede overvann, regnvann og annen uønsket væske bort fra grunnmuren, for å bevare kjellere og byggene tørre. Parkeringsplasser, gater og veier blir drenert med kummer i bakkeplan som vannet renner ned i. En drenering ender ofte i et sandfang.

Du trenger ikke å søke dersom

 • du skal utføre lokal drenering som ikke er tilknyttet overvanns- og avløpsnett, samt reparasjoner på vann- og avløpsanlegg ved rør- og ledningsbrudd.

 

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom

 • du skal legge nytt vann- og avløpsanlegg, herunder stikkledninger.
 • du skal sanere og omlegge eksisterende stikkledninger.

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen