Felle eller beskjære tre på privat grunn


Når må du søke om å felle trær?

Noen eiendommer er omfattet av reguleringsplaner som ikke tillater felling av større trær. Hvis dette gjelder for eiendommen du ønsker å felle et tre på, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsen om bevaring i reguleringsplanen. Definisjonen av større trær er trær med stammeomkrets på mer enn 90 cm målt én meter over bakken.

Det finnes også andre planer der det står at trærne skal bevares. For eksempel er trær ofte vernet hvis eiendommen er regulert til spesialområde bevaring eller hensynssone bevaring.

Se hvilken plan som gjelder for din eiendom.

Hvorfor skal vi bevare trær?

Vi har ansvar for å bevare naturmangfold. Trær skaper trivsel og bidrar til bedre luft ved å samle opp svevestøv fra trafikken. Trær er også viktig for å håndtere overvann og forhindre lokale oversvømmelser. 

Slik søker du om tillatelse

  • Først må du sende nabovarsel (skjema kan lastes ned her)
  • Når svarfristen for naboene har gått ut, sender du inn en søknad om dispensasjon.
  • begrunnelse for hvorfor du vil felle treet
  • en beskrivelse av treets art, stammeomkrets og tilstand
  • et kart hvor treet er avmerket
  • fotodokumentasjon av treet
  • kopi av kvittering for nabovarsel og eventuelle uttalelser fra naboene

Hva skjer hvis du feller trær uten tillatelse?

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i reguleringsplanen. Hvis du feller et vernet tre, vil vi pålegge deg å plante et nytt tre. Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil vi politianmelde hogsten. 

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen