Timebestilling hos Skatteetaten

Skatteetaten har innført timebestilling for veiledning på alle skattekontor. Dette betyr at publikum må forhåndsbestille tid hos Skatteetaten for å få personlig veiledning i skranke.

Time kan bestilles på skatteetaten.no, via telefon 800 80 000 eller ved å henvende seg personlig på skattekontoret i Molde.

Det aller meste kan i dag ordnes på skatteetaten.no og spørsmål kan besvares på nettsiden eller på telefon. Skatteetaten har i tillegg digital veiledning både på Chat og Facebook. Det er kun når det skal foretas ID-kontroll ved innflytting eller arbeid i Norge at man er pliktig til å møte på et skattekontor.

Mer informasjon finner dere på skatteetaten.no

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene. De ansatte hos skatteoppkreveren i Hustadvika har begynt å jobbe hos Skatteetaten. Har du spørsmål om restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motrening, utleggstrekk med mer, må du ta kontakt med Skatteetaten.

Eiendomsskatten blir fremdeles håndtert av Hustadvika kommune. 

Kontaktinformasjon

Skatteetaten
Telefon 800 80 000