Vann og avløpsgebyr

Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

Gjeldene priser fra 01.01.2024 finner du i tabellen. 

 

Vann og Avløp
Beskrivelse Pris m/mva
Tilknytningsgebyr vann Kr. 3125,-
Vannavgift forbruk (pr. m3) Kr. 15,65
Abonnementsgebyr vann bolig og fritidseiendommer Kr. 2548,-
Abonnementsgebyr vann næring (0 - 300 m3) Kr. 2548,-
Abonnementsgebyr vann næring (301 - 1000 m3) Kr. 7644,-
Abonnementsgebyr vann næring (1001 - 3000 m3) Kr. 15 288,-
Abonnementsgebyr vann næring (3001 - 6000 m3) Kr. 30 576,-
Abonnementsgebyr vann næring (6001 - 20 000 m3) Kr. 61 152,-
Abonnementsgebyr vann næring (20001 - 50000 m3) Kr. 127 400,-
Abonnementsgebyr vann næring (50001 - 150000 m3) Kr. 254 800,-
Abonnementsgebyr vann næring (150001 - 500000 m3) Kr. 382 200,-
Abonnementsgebyr vann næring (500001 - 1000000 m3) Kr. 764 400,-
Tilknytningsgebyr avløp Kr. 3125,-
Avløpsavgift forbruk Kr. 21,08
Abonnementsgebyr avløp bolig og fritidseiendommer Kr. 3031,-
Abonnementsgebyr avløp næring (0 - 300 m3) Kr. 3031,-
Abonnementsgebyr avløp næring (301 - 1000 m3) Kr. 9093,-
Abonnementsgebyr avløp næring (1001 - 3000 m3) Kr. 18 186,-
Abonnementsgebyr avløp næring (3001 - 6000 m3) Kr. 36 372,-
Abonnementsgebyr avløp næring (6001 - 20 000 m3) Kr. 72 744,-
Abonnementsgebyr avløp næring (20001 - 50000 m3) Kr. 151 550,-
Abonnementsgebyr avløp næring (50001 - 150000 m3) Kr. 303 100,-
Abonnementsgebyr avløp næring (150001 - 500000 m3) Kr. 454 650,-
Abonnementsgebyr avløp næring (500001 - 1000000 m3) Kr. 909 300,-
Slam ordinær, inntil 4,5 m3 Kr. 1769,-
Slam ordinær, 4,6 - 49,9 (pr. m3) Kr. 400,-
Slam ordinær, over 50 m3 (pr. m3) Kr. 816,-
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9 m3 (pr. m3) Kr. 545,-
Slam minir.anlegg, inntil 4,5 m3 Kr. 1769,-
Slam minir.anlegg, 4,5 m3 - 10 m3 (pr. m3) Kr. 400,-
Slam tette tanker, inntil 4,5 m3 Kr. 2383,-
Slam tette tanker, 4,5 - 10 m3 (pr. m3) Kr. 400,-
Slam tette tanker, over 10 m3 (pr. m3) Kr. 816,-
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 Kr. 5005,-
Slam ekstratømming, 4,5 - 20 m3 (pr. m3) Kr. 858,-
Slam ekstratømmin over 20 m3 (pr. m3) Kr. 1174,-
Slam nødtømming, inntil 4,5 m3 Kr. 7039,-
Slam nødtømming, 4,5 - 20 m3 (pr. m3) Kr. 1018,-
Slam nødtømming, over 20 m3 (pr. m3) Kr. 1485,-
Slam tank ikke påvist/bomtur Kr. 1408,-
Slam 50%, tømming kvart 4. år Kr. 885,-
Slam 50%, over 6 m3, tømming kvart 4. år Kr. 200,-
Tilsyn etter forurensingsloven (pr. stk.) Kr. 419,-
Vannmåler 1 (t.o.m. 25 mm) Kr. 384,-
Vannmåler 2 (26-50mm) Kr. 759,-
Vannmåler 3 (større enn 50 mm) Kr. 2328,-

Kontaktinformasjon

Anne Lisbeth Ukkelberg
Kommunale avgifter
E-post
Telefon 48 21 23 71
Marit Lysgård
Konsulent regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 34