Kommunale avgifter

Kommunale avgifter omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og feie- og tilsynsgebyr. 

Hvorfor er det ulike beløp på fakturene du mottar?

Eiendomsskatt:

Ved månedlig fakturering vil fakturaen ha ulike beløp i januar, februar og mars. I januar og februar er ikke eiendomsskatten med på fakturaen. Fakturaen i mars inneholder eiendomsskatt for januar, februar og mars. Fakturaen fra april og ut året vil ha likt beløp.

Årsaken til dette er at beregning av eiendomsskatten ikke er klar før mars måned hvert år.  

For de med vannmåler:

De som har vannmåler vil få avregingen for 2023 og forbruket for januar, februar og mars på fakturaen i mars. 

Feiing/tilsyn og branntilsyn:

Beløpene for januar og februar er kreditert på fakturaen i mars for de med månedlig faktura. Det er merverdiavgiften som er kredittert, da kommunene ikke skal beregne merverdiavgift for denne tjenesten. 

De som mottar kvartalsvis faktura vil få riktig beløp.

Du kan endre betalingshyppighet på kommunale avgifter/eiendomsskatt slik at du får faktura hver måned, se informasjon lengre ned i artikkelen.

 

Dersom du ikke endrer noe blir det sendt faktura fire ganger i året:

Forfallsdato kommunale avgifter og eiendomsskatt

Forfallsdato kommunale avgifter og eiendomsskatt
Termin Betalingsfrist Periode
1 20. mars januar, februar og mars
2 20. mai april, mai og juni
3 20. august juli, august og september
4 20. oktober oktober, november og desember

 

Eiendommer med vannmåler leses av ved årsskiftet hvert år, og avregnes på 1. termin året etter.

Hvordan endre betalingshyppighet og hva er vilkårene?

Du må selv gå inn på Min Eiendom og endre betalingshyppighet. Når du har logget deg inn, gå på "eiendommer" og på "kommunale avgifter".

For å få tilgang til disse opplysningene må du logge deg på med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

For å kunne benytte deg av denne muligheten, må følgende krav være oppfylt:

  • Årlig sum på kommunale avgifter og eiendomsskatt må være minimum kr 4 000,-.
  • Digital utsendelse av faktura – det vil si at du ikke mottar faktura på papir.
  • Faktura må betales ved forfall.

Faktura vil bli sendt ut rundt den 1. hver måned og har forfall den 20. samme måned.

Det vil også være mulig å velge kun en faktura per år. Om du ønsker en faktura må du gå inn og velge dette på samme sted. Denne blir da sendt ut i april. 

Selvkost på kommunale avgifter

Hustadvika kommune beregner kommunale avgifter etter fastsatte retningslinjer fra departementet. Avgiftene er etter selvkost, det innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler

Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. 

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. 

Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i den kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen 2022. 

Kontaktinformasjon

Anne Lisbeth Ukkelberg
Kommunale avgifter
E-post
Telefon 48 21 23 71
Marit Lysgård
Konsulent regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 34

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen