Kommunal inkasso

Hvis du ikke betaler faktura innen forfallsdatoen, blir kravet sendt videre til innfordring.

Regnskapsavdelinga i Hustadvika kommune er lokalisert på rådhuset i Elnesvågen. De krever inn ubetalte krav. Går kravet til inkasso må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet videre til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe. 

Vi krever inn ubetalte krav for

 • Kommunale barnehager
 • Skolefritidsordningen (SFO)
 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt
 • Pleie og omsorgstjenesten/egenandeler hjemmetjenesten
 • Kulturskolen
 • Leie av kommunale lokaler (kultur)
 • Idrett (leie av lokaler)
 • Krav om erstatning for ikke tilbakelevert materiale ved biblioteket
 • Opphold på sykehjem
 • Husleie
 • Tekniske tjenester
 • Plan- og byggesaksgebyr
 • Tvangsmulkter gitt av kommunen
 • Andre fakturakrav fra kommunen
   

Slik betaler du inkassokrav

Du mottar et varsel/inkassovarsel eller en betalingsoppfordring fra Hustadvika kommune.

Har du ikke giroen tilgjengelig, kan du betale slik:

 • Betal til kontonummer: 3930 09 86440
 • Har du ikke KID-nummer må du skrive i meldingsfeltet hvilket saksnummer betalingen gjelder.


Hvis du ikke kan betale innen betalingsfristen

Ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere en nedbetalingsavtale eller utsettelse av betaling.


Hva skjer hvis du ikke betaler?

Dersom du ikke betaler frivillig, vil vi starte tvangsinnfordring. Mener du kravet er feil (du bestrider kravet), må du sende en skriftlig klage til oss innen fristen på betalingsoppfordringen. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, sender vi saken til behandling i forliksrådet, for å få avgjort om kravet er riktig.

Hvis du ikke har sendt oss en skriftlig klage innen fristen, eller vi har fått medhold i forliksrådet, sender vi en begjæring om utlegg til Namsmannen hvis vi tror vi kan få dekket kravet.

Dette kan medføre:

 • Utleggstrekk i lønn/trygd
 • Pant i bil
 • Pant i bolig
   

Klage

Har du mottatt en betalingsoppfordring fra Hustadvika kommune som du er uenig i, må du sende en skriftlig klage innen fristen som er oppgitt i brevet.

Klagen skal sendes til:

Hustadvika kommune
Økonomiavdelingen
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

 

Kontaktinformasjon

Marit Lysgård
Konsulent regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 34
Merethe Gule
Konsulent regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 33
Lill Tove Gammelsæter
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Telefon 91 13 11 37