Sakkyndige nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd og klagenemnd oppnevnes av kommunestyret for 4 år.

Sakkyndig nemnd i eiendomsskattesaker 2019-2023

Sakkyndig nemnd i eiendomsskattesaker
Medlem Rolle Varamedlem
Jarl Inge Haukås (FRP) Leder 1. Olav Mikal Vågen
Lill Iren D. Ness (V) Nestleder 2. Silvia Tøsse
Oddvar Valle Medlem 3. Theresa Iversen (SP)

 

Klagenemnd i eiendomsskattesaker 2019 - 2023

Klagenemnd i eiendomsskattesaker 2023-2027
Medlem Rolle Varamedlem
Helge Roar Åndal (AP) Leder 1. Erling Bjørn Halås (INP)
Linda Erikli (H) Nestleder 2. Anne Kringstad Grønvik KRF)
Hans Bjarne Tennøy (AP) Rune Iversen

 

Sakkyndig nemnds oppgaver:

  • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer.
  • Vedtar metode og hjelpeparametre.
  • Vedtar rammer og retningslinjer og takseringsarbeidet.
  • Ansvarlig for vedtatte takster.
  • Førsteinstans ved klagebehandling.

Klagenemndas oppgaver:

  • Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes.
  • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak.
  • Klagenemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling.
  • Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten og kan også sette taksten opp.

Kontaktinformasjon

Lill Tove Gammelsæter
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Telefon 91 13 11 37

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen