Klage på eiendomsskatten

 

Klage på eiendommer som har boligverdien (formuesgrunnlag) som grunnlag for utregning av eiendomsskatt:

  • Skatteetaten fastsetter boligverdien på de aller fleste eneboliger. Dette er likningsverdi x 4 fra siste likningsår.
  • Dersom du mener at grunnlaget er feil for din enebolig, må du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig: Primærareal (P-areal), byggeår samt boligtype. Klagen skal sendes til Skatteetaten og IKKE kommunen.
  • Mer informasjon om boligverdi og hvordan du kan klage finner du her. 

Klage på eiendommer der det er tatt takst:

  • Innen 1. mars hvert år blir det sendt ut eiendomsskatteseddel til alle eiendommer som betaler eiendomsskatt. Denne viser hvordan eiendomsskatten er beregnet.
  • I klagen må du angi eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen), og hva du mener er feil i eiendomsskatten for eiendommen.
  • Frist for å klage er innen 6 uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten.
  • Ønsker du mer informasjon om beregning av takst på din eiendom, ta kontakt med eiendomsskattekontoret.

Klage etter at fristen har gått ut


Klager innsendt etter 10. april vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.


Du må betale selv om du klager


Tilsendt faktura må betales selv om du skal klage. Får du medhold refunderes overskytende beløp.


Hvordan behandles klagen?


Klagen behandles først i sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten og du vil få vedtaksbrev. Dette vedtaket kan du klage på og da vil klagenemnda se på saken på nytt.

Ved avslag i sakkyndig nemnd går klagen videre til klagenemnda. Du vil få vedtaksbrev når klagen er ferdigbehandlet i sakkyndig nemnd. Før behandling i klagenemnda vil eier bli kontaktet, og sakkyndig klagenemnd foretar befaring av eiendommen. Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke ankes på annen måte enn gjennom rettssystemet. Sak må eventuelt reises innen 6 måneder.

Klagen sendes til:


Hustadvika kommune
Eiendomsskattekontoret
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen
 

Kontaktinformasjon

Lill Tove Gammelsæter
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Telefon 91 13 11 37

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen