Eiendomsskattekontoret

Ansvaret for eiendomsskatten i Hustadvika kommune ligger under regnskapskontoret. 

Eiendomsskattekontorets oppgaver:

  • Ajourholder oversikt over skatteobjekter
  • Foretar årlig utskriving av eiendomsskatt i henhold til gjeldende budsjettvedtak og fastsatte retningslinjer
  • Utarbeider og vedlikeholder rutiner for å få oversikt over endringer og nye skatteobjekt fra kommunens bygningsmyndighet.
  • Sørger for at det blir foretatt taksering av nye skatteobjekter og endring av andre skatteobjekter pr 1.januar innen 1.mars.
  • Er sekretariat for sakkyndig nemnd og sakkyndig klagenemnd, og utarbeider saker til behandling, samt ekspederer vedtak.

Kontaktinformasjon

Lill Tove Gammelsæter
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Telefon 91 13 11 37

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen