Eiendomsskatt 2024

Eiendomsskattelistene i Hustadvika kommune ligger ute til offentlig ettersyn i denne artikkelen fra og med 01.03.2024 og i 3 uker, jf eiendomsskattelova § 15, 2.ledd.

 

Vedtak om eiendomsskatt for 2024 ble behandlet i kommunestyret 14.12.2023 sak 103/2023.

  • Den generelle skattesatsen for skattepliktige eiendommer er 7 promille.
  • For boliger og fritidseiendommer er skattesatsen 4 promille.
  • Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget ( produksjonsutstyr og installasjoner) er 7 promille i gamle Fræna og 2 promille i gamle Eide.


Takstgrunnlaget for boliger og fritidseiendommer er redusert med 30%.
Bunnfradraget er fastsatt til kr. 200 000 pr. boenhet.

Eiendomsskattetakst kan påklages i henhold til eigedomsskattelova § 19, forutsatt at det ikke har vært klaget på samme grunnlag tidligere.

Klagen kan sendes til:

Eiendomsskattekontoret for Hustadvika, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på e-post til postmottak@hustadvika.kommune.no
Klagefrist: 6 uker fra 01.03.2024.

Boliger med formuesgrunnlag

For boliger som har formuesgrunnlag er det formuesgrunnlaget fra 2022 som er lagt til grunn (siste likning). Eventuelle endringer av eller klage på formuesgrunnlaget på boliger rettes til Skatteetaten.

Du finner mer informasjon om hvordan du klager på skattetatens hjemmeside. 

Nye boliger har fritak for eiendomsskatt i 3 år. 

Eiendomsskatten for 2024 kommer på felles faktura med kommunale avgifter.

Kontaktinformasjon

Lill Tove Gammelsæter
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Telefon 91 13 11 37

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen