Betaling av eiendomsskatt

Nå kan du endre betalingshyppighet på kommunale avgifter/eiendomsskatt.

Ved månedlig fakturering vil fakturaen ha ulike beløp i januar, februar og mars. I januar og februar er ikke eiendomsskatten med på fakturaen. Fakturaen i mars inneholder eiendomsskatt for januar, februar og mars. Fakturaen fra april og ut året vil ha likt beløp. Årsaken til dette er at beregning av eiendomsskatten ikke er klar før mars måned hvert år.  

Dersom du ikke endrer noe blir det sendt faktura fire ganger i året:

Forfallsdato kommunale avgifter og eiendomsskatt

Forfallsdato kommunale avgifter og eiendomsskatt
Termin Betalingsfrist Periode
1 20. mars januar, februar og mars
2 20. mai april, mai og juni
3 20. august juli, august og september
4 20. oktober oktober, november og desember

Hvordan endre betalingshyppighet og hva er vilkårene?

Du må selv Gå inn på Min Eiendom og endre betalingshyppighet. 

For å få tilgang til disse opplysningene må du logge deg på med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

For å kunne benytte deg av denne muligheten, må følgende krav være oppfylt:

  • Årlig sum på kommunale avgifter og eiendomsskatt må være minimum kr 4 000,-
  • Digital utsendelse av faktura – det vil si at du ikke mottar faktura på papir.
  • Faktura må betales ved forfall.

Faktura vil bli sendt ut rundt den 1. hver måned og har forfall den 20. samme måned.

Det vil også være mulig å velge kun en faktura per år. Om du ønsker en faktura må du gå inn og velge dette på samme sted. Denne blir da sendt ut i april. 

Selv om du har sendt inn klage på eiendomsskatten må du betale fakturaen innen forfall.

Fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom har du ansvaret for å betale eventuell eiendomsskatt. Fakturamottaker er oppgitt på eiendomsskatteseddelen.

Betalingsvansker

Hvis du ikke betaler eiendomsskatten i tide, må du betale forsinkelsesrenter. Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eiendomsskatteloven. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.

Hvis du ikke kan betale må du kontakte regnskapsavdelinga før forfall.

Kontaktinformasjon

Lill Tove Gammelsæter
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Telefon 91 13 11 37
Marit Lysgård
Konsulent regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 34

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen