EHF-faktura

Krever du innbetaling fra Hustadvika kommune må dette gjøres via en EHF-faktura til vårt aksesspunkt. 

Fordeler for kommunene

 • Manuelle rutiner elimineres. Både papirfakturaer og PDF-vedlegg medfører manuelt arbeid for kommunen
 • Mindre rettearbeid (feiltasting og/eller tolkning ved skanning)
 • Raskere saksgang, med rettidig betaling og mindre arbeid med purringer

 

Fordeler for leverandørene

 • Raskere betaling – postgang og manuelle rutiner elimineres
 • Besparelser i form av papir, porto, automatiserte rutiner
 • Risiko for feil reduseres dramatisk (feiltasting og/eller tolkning ved skanning)
 • Mindre arbeid med purring
 • Miljøbesparende

Hva må du som leverandør gjøre for å kunne sende EHF-faktura?

Du kan produsere dine fakturer i EHF i eget fakturasystem eller benytte nettbasert fakturaportal. Fakturaportal er en enkel løsning hvor man oppretter fakturaene på nett og sender disse via et aksesspunkt til kjøper. De fleste banker tilbyr denne tjenesten via nettbank. 

 

Merk spesielt at:

 • Vår fakturaadresse er vårt org.nr: 921 133 642 vårt aksesspunkt er Visma
 • Faktura skal være påført 5-siftret ansvarsnummer som referanse. De 5 sifrene skal stå alene i fakturafeltet «Accounting Cost» (obligatorisk EHF-felt). 
  Her finner du oversikt over kommunens enheter og ansvarsnummer. (PDF, 99 kB) 
 • Bestillers navn og/eller enhet skal fremkomme på fakturaen
 • Fakturaen sendt via epost regnes ikke som elektronisk faktura og godtas ikke
 • Mangelfulle fakturaer (innhold, kvalitet og merking) vil bli returnert til leverandør
 • Evt. vedlegg må følge fakturaen i EHF

 

Hustadvika kommune har standard betalingsbetingelse som er 30 dager fra fakturadato.

Kontaktinformasjon

Lill Tove Gammelsæter
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Telefon 91 13 11 37
Kari Anne Rødal
Konsulent regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 35
Håvard Herskedal
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 31