Budsjett og økonomiplan

Før jul hvert år vedtar kommunestyret budsjettet for det neste året og økonomiplanen for de neste fire årene. Økonomiplanen viser de langsiktige strategiene som kommunen skal arbeide etter. 

Kontaktinformasjon

Ole Rødal
Økonomisjef
E-post
Telefon 48 20 77 75

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen