Budsjett og økonomiplan

Før jul hvert år vedtar kommunestyret budsjettet for det neste året og økonomiplana for de neste fire årene. Økonomiplana viser de langsiktige strategiene som kommunen skal arbeide etter. 

Budsjett og økonomiplaner

Budsjett og økonomiplaner
Plan
Budsjett og økonomiplan 2022-2025
Vedtak fra kommunestyret 16.12.2021 (PDF, 264 kB)
Budsjett og økonomiplan 2021-2024
Budsjett og økonomiplan 2020-2023
Budsjett og økonomiplan 2019-2022

Kontaktinformasjon

Ole Rødal
Økonomisjef
E-post
Mobil 482 07 775

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen