Næringsfond

Støtte til næringsutvikling

Enkeltpersoner og bedrifter i Hustadvika kommune kan søke om støtte. Prosjektene må komme inn under fylkeskommunale og statlige retningslinjer (PDF, 237 kB), kommunale planer og strategier.

Kommunalt næringsfond er basert på en tildeling av regionale utviklingsmidler fra Staten via Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

 

Hvordan søker jeg?

Søknad sendes via nettstedet Regionalforvaltning.no

I tillegg til søknad, må budsjett for prosjektet vedlegges. Etter gjennom­føringen kreves rapport over bruk av midler før utbetaling av tilskuddet

Hva skjer videre?

Det er næringskonsulenten som behandler søknader om støtte til næringsutvikling.

Kontaktinformasjon

Geir Tore Vestad
Næringskonsulent
E-post
Mobil 928 38 783

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen