Næringsfond

 

Både virksomheter og privatpersoner kan søke om støtte fra næringsfondet. For å bli vurdert må støtten gjelde en reell nyinvestering, der søker tar en økonomisk risiko.

Nyetableringer vil bli fortrukket fremfor videreutvikling

Støtte til næringsutvikling

Enkeltpersoner og bedrifter i Hustadvika kommune kan søke om støtte.

Prosjektene må komme inn under fylkeskommunale og statlige retningslinjer (PDF, 237 kB) (PDF, 661 kB), kommunale planer og strategier.

Kommunalt næringsfond er basert på en tildeling av regionale utviklingsmidler fra Staten via Møre og Romsdal fylkeskommune.

Merk at du kan få støtte på inntil 50% av faktiske utgifter, men maks 150 000 kr. Du må stille med egenkapital og/eller egeninnsats i tillegg.

Hvordan søker jeg?

Søknad sendes via nettstedet Regionalforvaltning.no

I tillegg til søknad, må budsjett for prosjektet vedlegges. Etter gjennom­føringen kreves rapport over bruk av midler før utbetaling av tilskuddet.

Ta gjerne kontakt med vår næringssjef for en prat før du søker. Da kan vi gå igjennom hva du kan søke på i forhold til akkurat ditt prosjekt, og hvilken dokumentasjon som må legges ved. 

Hva skjer videre?

Det er næringssjefen som behandler søknader om støtte til næringsutvikling.

Kontaktinformasjon

Lisbeth Valle
Næringssjef
E-post
Telefon 91 63 89 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen