Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Utvidet bevilling for en enkelt anledning kan gis til alle typer arrangementer ved et sted som allerede har skjenkebevilling. 

Bevillingen kan utvides til å gjelde:

  • et tilleggslokale eller utendørs
  • utvidet åpnings- og skjenketid

Hva koster det?

Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevilling.

Hvordan søke?

Skjema for søknad om skjenkebevilling enkelt anledning / ambulerende brukes også ved utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning (fyll ut punktene som er av betydning for søknaden). 

Søknadsskjema finner du her:

Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning / ambulerende

 

Vedlegg som må følge søknad om utvidet skjenkeareal

  • Hvis arrangementet skal være utendørs må du sende inn en tegning eller skisse over arrangementsområdet og grunneiers tillatelse til å benytte arealet

For å kunne behandle søknaden så raskt som mulig, trenger vi i tillegg disse opplysningene:

  • En utfyllende beskrivelse av arrangementet, hva slags arrangement det dreier seg om (konsept), hvor mange deltakere du forventer og opplysninger om eventuelt vakthold under arrangementet.
  • Beskriv det utvidede arealet så presist som mulig. Oppgi etasje, navn på lokalet og plasseringen i forhold til det eksisterende skjenkearealet dere opprinnelig fikk bevilling for. Disse opplysningene oppgis  i søknadsskjemaet der vi ber om en beskrivelse av arrangementet/utvidelsen.
  • Kommunen sender søknaden til politiet for uttalelse. Derfor er det viktig at søknaden inneholder gode opplysninger om stedet og hva slags arrangement dette er.

 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er vanligvis tre uker fra søknaden er mottatt (med forbehold om at svar fra politiet er mottatt). Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.