Skjenkebevilling for åpent eller lukket arrangement

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med et åpent arrangement eller et lukket selskap, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Dersom du skal søke om utvidelse av eksiterende skjenkebevilling for en enkelt anledning, må du også sende søknad til kommunen om dette. 

Det finnes ulike typer skjenkebevilling for enkeltanledninger:

 • Bevilling for åpent arrangement - skjenkebevilling enkeltanledning
 • Bevilling for lukket arrangement - ambulerende skjenkebevilling
 • Utvidelse av eksisterende bevilling for en enkeltanledning

 

Skjenkebevilling for en enkeltanledning - åpent arrangement

Den som skal ha et arrangement for en dag eller en kortere periode, som er åpent for publikum eller hvor publikum kan melde seg på, og hvor det skal skjenkes alkohol, må søke om skjenkebevilling for arrangementet. Eksempel er konsert, dans, festival, kundekveld, pubkveld, forestilling, russefest og lignende som er åpne for publikum. 

Hvis lokalet allerede har skjenkebevilling må skjenkingen skje i regi av bevillingshaver, dvs. at det ikke kan gis bevilling til det enkelte arrangement, og medbrakt er ikke tillatt.

 

Ambulerende skjenkebevilling - lukket arrangement

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der man på forhånd vet hvem som kommer. Eksempler er private jubileum, bryllup og mindre jobbfester.

 • Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og/eller drikke å gjøre, eller serveringen. 
 • Man trenger ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet. 

Skal man selge alkoholen, må man alltid søke om bevilling. Hvis man bestiller mat og drikke via utleier eller utleiers påkrevde cateringselskap, må man også søke ambulerende bevilling.

 

Utvidelse av ordinær skjenkebevilling for en enkelt anledning

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling.

Alminnelig bevilling kan for en enkelt anledning utvides til å gjelde for :

 • et tilleggslokale eller utendørs i umiddelbar nærhet til serveringsstedet
 • drikke med høyere alkoholprosent enn stedet i utgangspunktet har bevilling for
 • utvidet åpnings- og skjenketid

 

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må sende skriftlig søknad til kommune i god tid før arrangementet:

Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning / ambulerende skjenkebevilling finner du her:

Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning / ambulerende 

Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkestyrer.  Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

 

Saksbehandling

Søker du om skjenkebevilling for et åpent arrangement blir det innhentet uttalelser fra politiet. Du får skriftlig melding om vedtaket. 

Behandlingstiden er vanligvis tre uker.

 

Pris

 • Skjenkebevilling for åpne arrangement koster :
  • kr. 700 for arrangement som går over en dag
  • kr. 1000 for arrangement som går over flere dager
 • Gebyrsatsen for lukkede arrangementer er for tiden kr. 420 per arrangement.


 

Klagemulighet

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefristen er 3 uker, jfr. Forvaltningsloven §29. Hvordan du kan klage står i avslagsbrevet.

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Leder Servicetorget
E-post
Telefon 95 73 99 73
Siw Marika Johansen
Konsulent servicetorget
E-post
Telefon 90 10 79 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen