Serveringsbevilling

Personer eller virksomheter som vil starte et serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevilling gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet. 

Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

 

Virksomheter som trenger serveringsbevilling

Et serveringssted er definert som et sted som mot betaling serverer mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdet ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet. Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjening. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted.

Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og servering på bensinstasjoner. Det gjelder også hvis dere kun serverer alkoholfri drikke. 

 

Endringer i bevillinger

Endringer i bevillinger kan skjer flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonseptet og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning, eventuelt ny bevilling.

Dersom serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått. Er søknad om bevilling sendt kommunen, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

 

Hvordan få serveringsbevilling?

 • Serveringsbevillingen gis til selskapet som skal drive stedet
 • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling

 

Slik søker du serveringsbevilling

Søknadsskjema for serveringsbevilling

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted.

 

Følgende dokumentasjon må følge søknad om serveringsbevilling

 • Beskrivelse av stedets beliggenhet
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder
 • En skisse/tegning av lokalet inne og ute
 • Dokumentasjon på innregistrering hos Mattilsynet
 • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte

OBS: Husk at bygningen må være godkjent til formålet. Hvis ikke kreves det bruksendring av bygningen før godkjenning av serveringsbevilling.

 

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling kan gå ca tre måneder. Søknadene sendes på høring til politiet, rustjenesten i kommunen og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til saken eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

 

Når trenger du ikke serveringsbevilling?

Du trenger ikke å ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter. For eksempel trenger du ikke serveringsbevilling for å selge vafler på skolekorpsets loppemarked eller basaren til idrettslaget.

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Leder Servicetorget
E-post
Telefon 95 73 99 73
Siw Marika Johansen
Konsulent servicetorget
E-post
Telefon 90 10 79 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen