Salgs og skjenketider i Hustadvika kommune

Forskrift om salgs- skjenke og serveringsbevillinger i Hustadvika kommune ble vedtatt 11.06.2020 

Forskrift om salgs-, skjenke og serveringsbevillinger i Hustadvika kommune

Fastsatt av Hustadvika kommunestyre 11.06.2020, med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4

 

§ 1. Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1

§ 2. Salgstider for alkoholholdig drikk for Vinmonopolet § 3. Skjenketider for gruppe 1 - 3

§ 4. Åpningstid for serveringssteder i Hustadvika kommune
§ 5. Festivalreglement
§ 6. Dispensasjon fra denne forskriften
§ 7. Ikrafttreden

 

§ 1. Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 (fra 2,5 til 4,7 volumprosent alkohol)
§ 1-1. Hverdager kl. 08:00 - 20:00
§ 1-2. Lørdager kl. 08:00 - 18:00
§ 1-3. Dager før søndag og helligdager kl. 08:00 - 18:00
§ 1-4. Dagen før 1. mai og 17. mai kl. 08:00 - 20:00 *
§ 1-5. Onsdag før Kristi Himmelfart kl. 08:00 - 20:00
§ 1-6. Pinse-, påske-, jul- og nyttårsaften kl. 08:00 - 18:00
§ 1-7. Salg på valgdagen er tillatt.
§ 1-8. Salgsbevilling enkeltanledning følger salgstiden fast av §§ 1-1 til 1-8 av denne forskrift

* Ordinær salgstid dagen før 1.og 17 mai er kl. 20:00 så fremt de ikke faller på en lørdag. Salgstiden på en lørdag må opphøre kl. 18:00 i henhold til § 1-3 av denne forskrift. Bakgrunn: 1. og 17 mai betegnes som høytidsdager og ikke helligdager.

* 1. og 17. mai - ikke alkoholsalg.

 

§ 2. Salgstider for alkoholholdig drikk for Vinmonopolet
§ 2-1. Følger lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-4.

 

§ 3. Skjenketider for gruppe 1 - 3
§ 3-1. Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (fra 2,5 til 22 volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 08:00 til kl. 02:00.
§ 3-2. Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (fra 22 til 60 volumprosent alkohol) kan skje fra kl. 13:00 til kl. 02:00.
§ 3-3. Skjenkebevilling – enkeltanledning følger skjenketiden fastsatt av §§ 3-1 og 3-2 av denne forskrift
§ 3-4. Ambulerende bevilling vurderes ut fra søknaden, men følger i prinsippet skjenketiden fastsatt av §§ 3-1 og 3-2 av denne forskrift.

 

§ 4. Åpningstid for serveringssteder i Hustadvika kommune
§ 4-1. Serveringssteder kan holde åpent mellom kl. 06:00 - 03:00§ 5. Festivalreglement
§ 5-1. Konserter og dans med musikk på uteareal kan spille musikk til kl. 01:00
§ 5-2. Festivaler/konserter som har sitt konsept på areal inne følger ordinær skjenketid for Hustadvika kommune

 

§ 6. Dispensasjon fra denne forskriften
§ 6-1. Kommunedirektøren kan for en enkelt anledning utvide fastsatt skjenketid, jf. alkoholloven § 4-4 tredje ledd, gi dispensasjon fra bestemmelsene i §§ 3, 4 og 5 i denne forskrift. § 6-2. For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 er skjenketiden fra kl. 08:00 til kl. 03:00
§ 6-3. For alkoholholdig drikk gruppe 3 er skjenketiden fra kl. 13:00 til kl. 03:00
§ 6-4. Serveringstedet kan ha åpent til kl. 04.00 både i inne- og uteareal.

 

§ 7. I krafttreden
Denne forskrift tredde i kraft 11.06.2020

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Leder Servicetorget
E-post
Telefon 95 73 99 73
Siw Marika Johansen
Konsulent servicetorget
E-post
Telefon 90 10 79 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen