Kunnskapsprøvene

For å få skjenkebevilling eller salgsbevilling for alkohol kreves det at styrer og stedfortreder har bestått Kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling eller salgsbevilling. 

Hvor tar jeg kunnskapsprøven?

Når du har fått lest pensum og er klar for å ta prøven, tar du kontakt med Servicetorget. Der kan du avtale tid for å ta prøven. Prøven koster kr 400 pr gang. Du kan ta den flere ganger om du ikke består første gang.

Hvem må ta kunnskapsprøven?

 • Styrere og stedfortredere i virksomheter med salgs- og skjenkebevilling.
 • Kontrollører som skal utføre salgs- og skjenkekontroll.

Det er forskjellige prøver for salgsbevilling og skjenkebevilling. For å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder, må du ha bestått prøven for den bevillingstypen som virksomheten har.

Praktiske opplysninger

 • Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgsprøve
 • Prøven må avlegges hos bevillingsmyndigheten
 • Tiden man har til rådighet er 60 minutter
 • 24 av 30 svar må være korrekte
 • Tillatte hjelpemiddel: Ordbok
 • Husk gyldig legitimasjon.

Kursbevis

Ved bestått prøve vil det utstedes et bevis som er gyldig på ubestemt tid.

Bevis på bestått prøve må legges ved søknader om salgs eller skjenkebevilling. Faste søknader om salg eller skjenking av alkohol (søknader med en varighet på 4 år) behandles administrativt. 

Pensum - skjenkebevilling, salgsbevilling og kontrollør

Du må også kjenne til Alkohollovens øvrige bestemmelser.

Som kontrollør forutsettes det også at du kjenner til alkohollovens formål og definisjoner, generelle regler, samt inngående kunnskap om:

 • Aldersgrenser
 • Kontroll
 • Begrepet ”åpenbart påvirket”

På nettsiden www.vinn.no/nettbutikk kan du bestille nødvendig kursmateriell. 

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Leder Servicetorget
E-post
Telefon 95 73 99 73
Siw Marika Johansen
Konsulent servicetorget
E-post
Telefon 90 10 79 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen