Etablererprøven

For å få serveringsbevilling kreves det at daglig leder har bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet. 

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Hvor tar du prøven?

Når du har fått lest pensum og er klar for å ta prøven, tar du kontakt med Servicetorget. Der kan du avtale tid for å ta prøven. Prøven koster kr 400 pr gang. Du kan ta den flere ganger om du ikke består første gang.

Praktiske opplysninger

  • Ta med gyldig legitimasjon.
  • Det koster 400 kroner.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er lov å ha med lovsamling (Norges lover).

Bevis på bestått prøve må legges ved søknaden om serveringsbevilling. Søknader om serveringsbevilling behandles administrativt. Søknader om salg eller skjenking av alkohol behandles politisk. 

Kursbevis

Ved bestått prøve vil det utstedes et bevis som er gyldig på ubestemt tid. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven.

Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos på nettsiden www.vinn.no/nettbutikk

Etablererprøven er en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Lover, forskrifter og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Leder Servicetorget
E-post
Telefon 95 73 99 73
Siw Marika Johansen
Konsulent servicetorget
E-post
Telefon 90 10 79 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen