Vestavika Industriområde

Vestavika Industriområde ligger i Harøysund, tett opp til dypvannskaien og havneterminalen på Indre Harøy. 

 

 

Vestavika Industriområde er et av de siste regulerte industriområdene i kommunen. Harøysund har vært et satsingsområde for Hustadvika kommune med tanke på industriutvikling, og det regulerte Vestadvika området er på cirka 300 dekar.

Samlet har Hustadvika kommune regulert nærmere 1000 dekar sjønært område i Harøysundområdet.
Selve området utgjør i dag et utfyllingsområde som består av holmer og skjær, og er ikke opparbeidet enda. 

 

Vestadvika Industriområde
Kategori Industri, lager og kai
Planstatus Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Samlet areal 300 dekar
Ledig areal 300 dekar
Tomtepris Ta kontakt med kommunen
Avstand til Elnesvågen 14 km
Avstand til kai 1 km
Avstand til flyplass 32 km
Merknader Området er ikke opparbeidet
Bedrifter i området Ingen

Kontaktinformasjon

Lisbeth Valle
Næringssjef
E-post
Telefon 91 63 89 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen