Indre Harøy Industriområde

I 2006 ble Harøysund havneterminal med dypvannskai og ro/ro-terminal åpnet. Terminalen ligger strategisk til i forbindelse med skipsleia og til nesten 1000 dekar industriareal rundt Harøysundbassenget.

Dette industriområdet ligger svært strategisk til for etablering av virksomhet som skal benytte seg av sjøen som transportvei for råstoff til bedriften og/eller utskiping av ferdig produkt med sjøvegen.

Ormen lange anlegget på Nyhamna ligger cirka 2 000 m rett over sundet for Indre Harøy.

På store deler av området er et landbasert oppdrettsanlegg under etablering. 

Indre Harøy industriområde
Kategori Industri, verksted, lager, havn og kai
Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Samlet areal 198 da
Ledig areal Kontakt kommunen
Avstand til Elnesvågen 15 km
Avstand til kai/havneterminal 0 km
Avstand til flyplass 33 km
Bedrifter i området Viken Pukkverk AS

Kontaktinformasjon

Geir Tore Vestad
Næringskonsulent
E-post
Mobil 928 38 783

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen