Indre Harøy Industriområde

Indre Harøy Industriområde ble klargjort til industri etter knapt 35 års pukkverksdrift i 2019.

Store deler av det klargjorte område ble solgt til Salmon Evolution i 2020. Salmon Evolution har startet utbygging av Europas største, landbaserte lakseoppdrettsanlegg.

Anlegget planlegges å romme, foruten selve oppdrettsanlegget, smoltanlegg og slakteri. 

Harøysundterminalen med dypvannskai og ro-ro-terminal ligger strategisk til, tett opp til skipsleia, og dekker de nesten 1000 dekar industriareal rundt Harøysundbassenget.

Hustadvika kommune er i gang med å regulere ytterligere ca. 150 dekar industriareal på Indre Harøy. Planen skal legge til rette for et næringsområde som primært skal brukes til sjømatproduksjon og funksjoner som direkte eller indirekte er tilknyttet havbruksnæringen.

 

Indre Harøy industriområde
Kategori Industri, verksted, lager, havn og kai
Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Samlet areal 198 dekar
Ledig areal Kontakt kommunen
Avstand til Elnesvågen 15 km
Avstand til kai/havneterminal 0 km
Avstand til flyplass 33 km
Bedrifter i området Salmon Evolution

Kontaktinformasjon

Lisbeth Valle
Næringssjef
E-post
Telefon 91 63 89 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen