Indre Harøy Industriområde

  

Indre Harøy Industriområde ble klargjort til industri etter knapt 35 års pukkverksdrift i 2019. Store deler av det klargjorte område ble solgt til Salmon Evolution i 2020. Salmon Evolution vil starte utbygging av Europas største, landbaserte lakseoppdrettsanlegg medio 2020. Anlegget planlegges å romme, foruten selve oppdrettsanlegget, smoltanlegg og slakteri. 

Harøysundterminalen med dypvannskai og ro-ro-terminal ligger strategisk til, tett opp til skipsleia, og dekker de nesten 1000 dekar industriareal rundt Harøysundbassenget.

Hustadvika kommune er i gang med å regulere ytterligere ca. 150 da industriareal på Indre Harøy, - planen skal legge til rette for et næringsområde som primært skal brukes til sjømatproduksjon og funksjoner som direkte eller indirekte er tilknyttet havbruksnæringen.

Indre Harøy industriområde
Kategori Industri, verksted, lager, havn og kai
Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Samlet areal 198 da
Ledig areal Kontakt kommunen
Avstand til Elnesvågen 15 km
Avstand til kai/havneterminal 0 km
Avstand til flyplass 33 km
Bedrifter i området Salmon Evolution

Kontaktinformasjon

Merete Rødal
Næringstomter/næringsfond
E-post
Mobil 959 61 024

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen