Indre Eide industriområde

Indre Eide Industriområde ligger like ved Eide sentrum. Her er det mange større og mindre bedrifter som har etablert seg i samme område. 

Indre Eide industriområde

Indre Eide industriområde
Kategori Industri
Planstatus Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Samlet areal Ca 85 da
Ledig tomter Tomt 5, 6, 7 og 15 er ledige. Tomtene 16, 17, 18, 19 og 20 nylig opparbeidet og klare for salg om kort tid.
Tomtekart med nummer Tomtekart med nummer (PDF, 10 MB)
Tomtepris Kr 115 pr kvm + prisøkning etter KPI fra oktober 2019 + mva
Avstand til Eide sentrum 1,5 km
Avstand til Elnesvågen (kommunesenter) 20 km
Avstand til Molde sentrum 32 km
Avstand til kai/terminal 30 km til Molde Havnetermianl, 22 km til Elnesvågen og 34 km til Indre Harøy
Avstand til flyplass 27 km til Årø flyplass Molde og 45 km til Kvernberget flyplass Kristiansund

Kontaktinformasjon

Merete Rødal
Næringstomter/næringsfond
E-post
Mobil 959 61 024