Indre Eide industriområde

Indre Eide Industriområde ligger like ved Eide sentrum. Her er det mange større og mindre bedrifter som har etablert seg i samme område. 

Indre Eide industriområde

Indre Eide industriområde
Kategori Industri
Planstatus Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Samlet areal Ca 85 dekar
Ledig tomter Tomt 5, 6, 9 og 15 er ledige. Tomtene 16, 17, 18, 19 og 20 er ledige og tilhører nytt byggetrinn
Tomtekart med nummer Tomtekart med nummer (PDF, 10 MB)
Tomtepris Kr 115 pr kvm + prisøkning etter KPI fra oktober 2019 + mva i gammelt byggetrinn, Kr 250 pr kvm + prisøkning etter KPI fra mai 2021 i nytt byggetrinn
Avstand til Eide sentrum 1,5 km
Avstand til Elnesvågen (kommunesenter) 20 km
Avstand til Molde sentrum 32 km
Avstand til kai/terminal 30 km til Molde Havnetermianl, 22 km til Elnesvågen og 34 km til Indre Harøy
Avstand til flyplass 27 km til Årø flyplass Molde og 45 km til Kvernberget flyplass Kristiansund

Kontaktinformasjon

Lisbeth Valle
Næringssjef
E-post
Telefon 91 63 89 99