Holamyra Næringspark

Holamyra Næringspark ligger svært strategisk plassert ved fylkesvei 664 i Malmefjorden.

Formålet med området er å legge til rette for storhandelsvirksomhet.

Næringsparken ligger strategisk til ved den sterkt trafikkerte fylkesvei 664, lett tilgjengelig for kunder både fra Molde, Hustadvika, Averøy og Aukra kommuner. Det passerer i dag cirka 7 000 biler hver døgn.

Dette er et område som er bra for etablering av alle typer storhandelsbedrifter og bransjesenter.

Per i dag er det ingen ledige tomter. Det er regulert utvidelse av feltet  med ca 17 nye tomter. Disse tomtene kan ikke tas i bruk før det er bygd nytt veikryss/rundkjøring ved fylkesveg 64 (Kiwi-krysset).

Holamyra Næringspark
Kategori Storhandel og bransjesenter
Planstatus Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Samlet areal Cirka 85 da (1. byggetrinn)
Ledig areal Utsolgt, nytt byggetrinn kommer
Tomtepris Kr. 207,- + prisøkning etter konsumprisindeks fra oktober 2007
Avstand til Elnesvågen 7 km
Avstand til Molde 14 km
Avstand til kai/terminal 9 km (Elnesvågen) 14 km (Molde)
Avstand til flyplass 9 km
Bedrifter i området Eik senteret
Samuelsen maskin
FrioNordica AS
Smart interiør
Tema Auto Eiendom AS/Fræna Bilpleie AS
Molde Autosalg AS
Fiskarhedenvillan
Bad og fritid as
Oljebua
Møbelringen Harald Viken
Paradiset Interiør
Nerland Autosalg AS
Juro Caravan

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen