Harøysund Havn industriområde

Harøysund Hamn Industriområde er i stor grad regulert med tanke på tilrettelegging for gode og trygge havneforhold for fiskeflåten, og for utvikling av fiskerinæringen i Hustadvika kommune.

I næringsområdene rundt Harøysundbassenget er det blant annet flere fiskemottak, fiskeforedlingsbedrifter, liggekaier og landanlegg for fiskebåter og servicebedrifter for fiskeflåten. 

Harøysund Hamn Industriområde har stort potensiale for utfylling i sjøen. Bare deler av regulert næringsarealet er i dag klargjort. I denne ligger det også kaiutbygging. 

Harøysund havn
Kategori Industri, lager, kai og havn
Planstatus Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Samlet areal 280 da
Ledig areal Ikke ferdig opparbeidet, vennligst kontakt kommunen
Tomtepris Kontakt kommunen
Avstand til Elnesvågen 14 km
Avstand til kai 0 km
Avstand til flyplass 32 km
Bedrifter i området Vikomar AS
Fræna trelast
Maskindeler AS
Sjøbu AS
JP Fjellpartner AS
Johansen Maskin og Eiendom

Kontaktinformasjon

Geir Tore Vestad
Næringskonsulent
E-post
Mobil 928 38 783

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen