Elnesvågen forretningsområde

Elnesvågen sentrum forretningsområde ligger ved fylkesvei 664 i kommunesenteret Elnesvågen.

Området nord for fylkesveien er så og si utbygd og inneholder per i dag cirka 40 detaljvareforretninger innenfor de fleste bransjer.

Deler av senteret er regulert som et samlet kjøpesenter. Senteret har gjennomgått en større sanering, opprusting og modernisering med blant annet omfattende tiltak for å bedre miljø og estetikk. Det blir lagt stor vekt på å få til et funksjonelt og trivelig handelssenter for besøkende og handlende i tettstedsprogrammet kommunen jobber med. Tettstedsprogrammet finner du i denne lenken.

Det er utarbeidet ny reguleringsplan for sørsiden av fylkesveien, som vil åpne for spennende utvidelse og utvikling av Elnesvågen, både med butikker, kulturhus og kontor.

 

Elnesvågen forretningsområde
Kategori Forretning
Planstatus Reguleringsplan Elnesvågen sentrum
Reguleringsbestemmelser Elnesvågen sentrum
Reguleringsplan Flerbrukshus og forretningstomt
Reguleringsbestemmelser Flerbrukshus og forretningstomt
Ledig tomteareal Noe ledig restareal på nordsiden. Større ledige arealer på sørsiden
Tomtepris Ta kontakt med kommunen
Avstand til flyplass 21 km
Avstand til Molde sentrum 24 km

Kontaktinformasjon

Lisbeth Valle
Næringssjef
E-post
Telefon 91 63 89 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen