Tilskudd til avlasning ved sykdom og fødsel

Tilskudd til dekning av kostnader avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, og ved dødsfall.

Formålet med ordningen er å bidra til å finansiere sykdomsavløsning med videre. Foretak som driver husdyrproduksjon eller helårs produksjon i veksthus kan få tilskudd til avløsning gjennom hele kalenderåret.

Foretak som driver plante- eller honningproduksjon kan få tilskudd til avløsning innenfor onnetida. Onnetida er som hovedregel fra 15. april til 1. oktober.

Hvem kan søke?

Jordbruksforetak registrert i Foretaksregisteret som driver vanlig jordbruksproduksjon, kan søke om tilskudd til avløsning ved bondens sykdom eller svangerskap, når bonden har sykt barn, og i forbindelse med fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse. 

Hvis bonden dør, kan etterlatt ektefelle, samboer, forelder eller barn søke om tilskudd til avløsning for inntil 8 uker etter dødsfallet.

Du finner mer informasjon om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Regelverk

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Kontaktinformasjon

Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver
E-post
Telefon 99 10 93 21
Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99
Stine Løvik Huse
Rådgiver
E-post
Telefon 98 66 89 02

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen