Produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år. Landbruks- og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt. Les mer her https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd/mer-fleksibel-praktisering-av-frister-for-a-soke-produksjonstilskudd-i-2018.

Du finner all informasjon du trenger på landbruksdirektoratet sine nettsider.

Hustadvika kommune har lokal gjødselsforskrift

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Mobil 975 70 799
Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver
E-post
Mobil 991 09 321
Niels Christian Langset
Ingeniør
E-post
Mobil 902 95 020
Trygve Siira
Rådgiver
E-post
Mobil 911 43 224

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen