Produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Videre må foretaket disponere husdyr på telledato og/eller arealer i vekstsesongen.

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år. Landbruks- og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt.  

Du finner mer informasjon du trenger på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.

Hustadvika kommune har lokal gjødselsforskrift

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Mobil 975 70 799
Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver
E-post
Mobil 991 09 321
Niels Christian Langset
Ingeniør
E-post
Mobil 902 95 020
Trygve Siira
Rådgiver
E-post
Mobil 911 43 224

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen