Bygdeutviklingsmidler

Det kan gis lån og tilskudd til finansiering av investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler).

Formålet med slik støtte er "å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt".

Det er Innovasjon Norge som forvalter IBU-midlene, men søknad om lån og tilskudd skal sendes via kommunen. Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Innovasjon Norge.

Midlene skal forvaltes i tråd med regional strategi for landbruksrelatert næringsutvikling, som Fylkesmannen utarbeider.

Mer informasjon:

Du kan lese mer om ordningene og om hvordan en søker på hjemmesidene til:

Innovasjon Norge

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Forskrift

Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Kontaktinformasjon

Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver
E-post
Telefon 99 10 93 21
Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99
Stine Løvik Huse
Rådgiver
E-post
Telefon 98 66 89 02

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen