Bygdeutviklingsmidler

Det kan gis lån og tilskudd til finansiering av investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler). Formålet med slik støtte er «å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt».

Det er Innovasjon Norge som forvalter IBU-midlene, men søknad om lån og tilskudd skal sendes via kommunen. Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Innovasjon Norge.

Midlene skal forvaltes i tråd med regional strategi for landbruksrelatert næringsutvikling, som Fylkesmannen utarbeider.

Du kan lese mer om ordningene og om hvordan en søker på hjemmesiden til Innovasjon Norge

Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Kontaktinformasjon

Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver
E-post
Mobil 991 09 321
Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Mobil 975 70 799
Niels Christian Langset
Ingeniør
E-post
Mobil 902 95 020
Trygve Siira
Rådgiver
E-post
Mobil 911 43 224

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen