Skogsveier

Bygging av nye landbruksveier og ombygging av eksisterende veier kan ikke iverksettes uten løyve fra kommunen. 

Med landbruksveier menes en bilvei og traktorveier som skal tjene jordbruks og skogbruksdrift, og andre landbruksveger som medfører større terrenginngrep. 

På hjemmesiden til Landbruksdirektoratet finner du søknadsskjema for bygging av landbruksvei. Du kan ikke starte tiltaket før du har fått tillatelse fra kommunen.

Du kan også søke om tilskudd til veibygging i skog, mer informasjon om dette finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Mobil 975 70 799
Trygve Siira
Rådgiver
E-post
Mobil 911 43 224

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen