Skogsveier

Bygging av nye landbruksveier og ombygging av eksisterende veier kan ikke iverksettes uten tillatelse fra kommunen. 

Med landbruksveier menes en bilvei og traktorveier som skal tjene jordbruks og skogbruksdrift, og andre landbruksveger som medfører større terrenginngrep. 

På hjemmesiden til Landbruksdirektoratet finner du søknadsskjema for bygging av landbruksvei. Du kan ikke starte tiltaket før du har fått tillatelse fra kommunen.

Du kan også søke om tilskudd til veibygging i skog, mer informasjon om dette finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99
Andreas Granli
Rådgiver skog
E-post
Telefon 48 14 91 62

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen