Satser og koder for skogkultur

Skogskjøtselen skal føre til en langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning ut fra en helhetlig vurdering av skogøkologiske, økonomiske og tekniske forhold, biologisk mangfold og mulige klimaendringer. 

Skogskjøtselen skal stimulere til en virkesproduksjon som i volum og kvalitet kan møte framtidas utfordringer.

 

Skogkultur
Satser og koder 2022 - Skogkultur
Koder Navn NMSK-midler Maks-satser
100 Flaterydding 400/daa 70 %
101 Markberedning 400/daa 70 %
104 Felling av nyttig løv 400/daa 70 %
120 Nyplanting 50 %
122 Såing 40 %
130 Suppleringsplanting 40 %
133 Ungskogpleie 400/daa 70 %
141 Kunstig kvisting 40 %
Grøfting
Satser og koder 2022 - Grøfting
Kode Navn Maks-satser
001 Fastmarksgrøfting 50 %
002 Supperlingsgrøfting 50 %
003 Grøft- og bekkerens 50 %
Gjødsling
Satser og koder 2022 - Gjødsling
Koder Navn Maks-satser
010 Gjødsling av myr 50 %
011 Gjødsling av fastmark 50 %
Skogbruk
Satser og koder 2022 - Skogbruk
Kode Navn
125 Juletre
126 Pyntegrønt

 

Det kan også søkes om tilskudd til bygging av skogsbilvei, tilskuddet kan være opp til 50 % av godkjent kostnadsoverslag.

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99
Andreas Granli
Rådgiver skog
E-post
Telefon 48 14 91 62

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen