Hogst av vernskog

Skog er definert som vernskog når skogen tjener som vern for annen skog eller gir vern mot naturskader.

Det samme gjelder områder opp mot fjellet eller ut mot havet der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling. 

Vernskoggrense

Grense opp mot fjellet eller ut mot havet som viser hva som definert som vernskog. Dersom eiendommen har vernskog vil dette fremgå av skogbrukplankartet (bestanddelkartet). Kart over verskoggrense finner du også hos kommunen og på NIBIO`s kartløsninger Gårdskart eller i Kilden.

Meldeplikt på hogst i vernskog

Vernskoggrensen er en aktsomhetsgrense og det kan tillates hogst som er tilpasset de kliniske forholdene. Planlegger du hogst må du ta kontakt med kommunen og melde fra om dette. Hogsten kan ikke starte opp før du har fått tillatelse fra kommunen.  

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen