Hogst av tømmer

Hogst av tømmer skjer enten i egen regi eller ved innleie av entreprenør.  

Hvis du ønsker å leie inn entreprenør for få utført tømmerhogst, tar du kontakt med et firma som kjøper tømmer og administrerer hogstoppdrag.

Det er for tiden to firma som driver aktivt med tømmerkjøp her i kommunen. Det er: 

Allskog SA

Kontaktpersoner her i området er:
Andreas Fjærli
Tlf. 482 75 632
E-post: andreas.fjarli@allskog.no 
Hjørdis Asphol
Tlf. 920 51 987
E-post: hjordis.asphol@allskog.no 

Nortømmer AS

Kontaktperson her i området er:
Ivar Egil Gjøra
Tlf. 473 44 619
E-post: ivar.egil.gjora@nortommer.no

Det blir ikke gitt tilskudd til taubanedrift der bestandsalder er lavere enn:

Bestandalder
Bonitet Lavere hogstalder
G23 60
G20 65
G17 70
G14 75

 

Alderskrav kan fravikes av helsemessige eller andre årsaker, ved vurdering og godkjenning fra kommunen.

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen