Hogst av tømmer

Hogst av tømmer skjer enten i egen regi eller ved innleie av entreprenør.  

Hvis du ønsker å leie inn entreprenør for få utført tømmerhogst, tar du kontakt med et firma som driver og kjøper  tømmer.

Det er for tiden to firma som driver aktivt med tømmerkjøp her i kommunen. Det er: 

Allskog SA

Kontaktpersoner her i området er:
Andreas Fjærli
Tlf. 482 75 632
E-post: andreas.fjarli@allskog.no 
Hjørdis Asphol
Tlf. 920 51 987
E-post: hjordis.asphol@allskog.no 

Nortømmer AS

Kontaktperson her i området er:
Ivar Egil Gjøra
Tlf. 473 44 619
E-post: ivar.egil.gjora@nortommer.no

Det blir ikke løyvd tilskudd til taubanedrift der bestandsalder er lavere enn:

Bestandalder
Bonitet Lavere hogstalder
G23 60
G20 65
G17 70
G14 75

 

Alderskrav kan fravikes av helsemessige eller andre årsaker, ved vurdering og godkjenning fra kommunen.

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Mobil 975 70 799
Trygve Siira
Rådgiver
E-post
Mobil 911 43 224

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen