Foryngelse av skog

Skogskjøtsel omfatter alle tiltak som gjennomføres i skogen i løpet av et omløp, som foryngelse, ungskogpleie, tynning, gjødsling og foryngelseshogst.

Etter hogst har skogseierne plikt til å få opp ny skog.

Innen 3 år etter hogst skal den nye forynginga være etablert. Det skjer enten ved hjelp av planting eller ved naturlig forynging. 

Bestemmelsene finner du i Forskrift om bærekraftig skogbruk kapittel 3. 

Mer informasjon om skjøtsel til skogbruk finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99
Andreas Granli
Rådgiver skog
E-post
Telefon 48 14 91 62

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen