Fugleinfluensa

Det er meldt om påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge. Mattilsynet har innført smitteverntiltak.

Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Det er innført portforbud for tamme fjørfe i Møre & Romsdal, og oppfordring om at hobbyforetak registrerer seg. 

Oppdatert informasjon legges ut på mattilsynet sine nettsider.

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver
E-post

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen