Fugleinfluensa

Har du oppdaget døde eller syke fugler, og mistenker fugleinfluensa er det viktig at du melder inn dette til Mattilsynet.

Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Meld fra til Mattilsynet ved å sende e-post til:

innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no om disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • havsuler
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)
  • småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)
  • rovdyr (primært observasjon av syke eksemplarer av rødrev, fjellrev, arter i mårdyrfamilien, gaupe, se symptomer under)
  • sjøpattedyr (ønsker primært melding om observasjon av syke eksemplarer av steinkobbe og havert, se symptomer under)

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Svar til innbyggere om fugleinfluensa.

Det er ikke innført portforbud for tamme fjørfe i Møre & Romsdal, men mattilsynet anbefaler hobbyforetak å registrere seg. 

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen